Abisko Gränsförsvarsmuseum
Text

Abisko Gränsförsvarsmuseum är ett samarbetsprojekt mellan Försvarsmuseum Boden och Svenska Turistföreningen. Syftet är att lyfta fram och tydliggöra beredskapstiden och det kalla kriget i de svenska fjällen.

Planerar ni en resa till Abisko, ta kontakt, helst i god tid innan, med receptionen på Abisko turiststation så kommer de att försöka ordna en visning. Telefonnummer till STF Abisko: 0980-40200.

Abisko Gränsförsvarsmuseum har haft en rekordsommar med ungefär 1200 besökare. Det är vi mycket glada för och utan våra fantastiska museivärdar hade det inte fungerat. Ett stort tack till er.

Abisko Turiststation Försvarsmuseum Boden Svenskt militärhistoriskt arv