Abisko Gränsförsvarsmuseum
Text

Abisko Gränsförsvarsmuseum är ett samarbetsprojekt mellan Försvarsmuseum Boden och Svenska Turistföreningen. Syftet är att lyfta fram och tydliggöra beredskapstiden och det kalla kriget i de svenska fjällen.

Planerar ni en resa till Abisko, ta kontakt, helst i god tid innan, med receptionen på Abisko turiststation så kommer de att försöka ordna en visning. Telefonnummer till STF Abisko: 0980-40200.

Abisko Turiststation Försvarsmuseum Boden Svenskt militärhistoriskt arv